Návod k použití svíček

Návod k použití svíček byl vypracován provozovatelem internetového obchodu Svíčkárna - svíčky od Bajdy

 • Svíčku vždy postavte na rovný nehořlavý povrch.
 • Nenechávejte hořet svíčku v blízkosti hořlavých předmětů.
 • Nenechávejte hořet svíčku bez dozoru.
 • Nenechávejte svíčku hořet v průvanu.
 • Před zapálením svíčky vždy odstraňte obal či dekorace.
 • Před každým zapálením zkraťte knot na 1cm.
 • Chraňte děti a zvířata před hořící svíčkou.
 • Nehaste plamen vodou. Svíčka by měla být uhašena zhášedlem.
 • Nevdechujte kouř z bezprostřední blízkosti a po použití svíčky místnost vyvětrejte.
 • Produkt není určen ke konzumaci.
 • Nemanipulujte se zapálenou a roztavenou svíčkou.
 • Nevhazujte zápalky ani jiné nečistoty do roztaveného vosku/parafínu, mohlo by dojít ke vznícení.